Hovedlogo Kolbrun Retorikk

© 2010-2022, Kolbrun Retorikk AS | Orgnr. 911943123 | Personvernerklæring | Sitemap

Flere knop inn i fremtiden

Connecting a fleet
-to the customers, to the families, and to the future.

Atlantic Offshore har en av sin bransjes yngste og mest moderne flåter. For å kommunisere dette kom vi opp med ideen om en live fleetmap, som viser hele flåten live, med informasjon om hvert av skipene. Kartet gir informasjon om hvor hvert skip til enhver tid befinner seg, hvilken fart det går i, hvor mange som er ombord, hvor mange overlevende det er plass til og mye annen spennende data. Vi kombinerer AIS-data hentet fra Marine Traffic med data fra selskapet selv, slik at kartet gjengir unik informasjon om hvert skip og flåten som helhet, på en fremtidsrettet måte.

Screenshot showing where the atlantic fleet is at all times

Atlantic offshore’s connected fleet, live visualisering av flåten

En visualisering av en connected fleet

Nettopp begrepet connected fleet er noe som har gått igjen i våre analyser av et marked på vei ut av oljekrisen. Eller som man kanskje kan si på norsk; koblet flåte. Da vi analyserte bransjen og bransjens ønsker for fremtiden, så vi at Atlantic allerede var langt på vei inn i den felles drømmen om en connected fleet. Atlantics fokus på fremtidens teknologi, sikkerhet og miljø – har gitt dem god fart inn mot morgendagens offshore. Flere knop.

Fleetmapens mange bruksområder

Ikke bare er det en fremtidsrettet visualisering av et offshoreselskap, det er et nyttekart koblet mot kunder og familie. Visualiseringen av flåten ligger tilgjengelig på selskapets nettsider, i tillegg kan den settes opp som en stand-alone på storskjerm i for eksempel resepsjonsområdet, slik at ansatte, kunder og andre forretningsforbindelser kan følge med på flåten, og også lære noe om den. I tillegg er den fantastisk som en del av foredrag og andre presentasjoner av Atlantic. I én ramme kan man gå fra totalbildet til detaljer om ett aktuelt skip. Man setter standarden, man viser hvem man er. Live.

Koblingen inn mot familier, synes vi er veldig flott. Se for dere barna av dem som jobber offshore, som kan få følge med på hvor fartøyet til mor eller far befinner seg. Eller se for deg stoltheten når barna kan vise frem akkurat mammas skip, hvor det er, og hva det kan gjøre, til en venn eller to.

De ansattes barn kan følge med på hvor i verden foreldrene er på jobb, og vise vennene sine den spennende arbeidsplassen.

more information about the vessel

Posisjonene er pinnet med skipsikoner

Hver av skipene er ganske nøyaktige tegninger basert på tekniske tegninger (GA) av skipene, så det trente øyet kan nok kjenne igjen de ulike skipene bare ved å se på den lille versjonen på kartet.

when you click on a vessel you get longtitude, latitude, speed and direction and som key information about the vessel
Om AIS

Automatisk identifikasjonssystem eller Automatic Identification System, forkortet AIS, er et antikollisjonshjelpemiddel for skipsfarten. Fartøyer som har utstyr for AIS ombord sender ut og utveksler informasjon om sin identitet, posisjon, fart, kurs osv. Over frekvenser på VHF-båndet. AIS brukes også av maritime trafikksentraler for å holde oversikt over skipstrafikken innen sine arbeidsområder. (Wikipedia)ship with only key information and no live data. red background showing no resent data or api

Andre saker