Hovedlogo Kolbrun Retorikk

© 2010-2022, Kolbrun Retorikk AS | Orgnr. 911943123 | Personvernerklæring | Sitemap

Fargelegging og miljø

 

 

 

Når det kommer til bøker, er det noe som sjeldent får den oppmerksomheten det fortjener – nemlig papiret. Når det gjelder fargeleggingsbøker, som har tatt verden med storm de siste årene, bør man velge papir som ikke bare tilfredsstiller fargeleggeren – men også miljøet.

 

dcBergen_i_platekompanietDet er vanskelig å forestille seg hvor mange fargeleggingsbøker som er blitt produsert de siste par årene. Mange er en underdrivelse. Når en slik trend som denne fargeleggingstrenden, skyller over oss, i vår tid – kan man bare håpe at produsentene ikke bare tenker profitt, men også miljø oppi moroa. Eller kan man gjøre mer enn å bare håpe?


På den ene siden ønsker man å ha et papir som gir hver eneste fargelegger en god opplevelse når fargen treffer papiret, og på den annen side ønsker man å ha et så lite fotavtrykk på miljøet som mulig. Det er ved ønsket om denne doble tilfredstillelsen man tidligere måtte ta noen kjedelige valg. Men ikke nå lenger. Nå er utviklingen av resirkulering av papir kommet så langt at man ikke trenger å fire på kravene til papirkvalitet. Miljøpapiret kan fåes hvitt som om det var bleket, og med de strukturer og overflater som man ønsker seg for å tilfredstille fargeleggeren.

 

 

Ved å for eksempel resirkulere trefritt papir, reduserer man mengden avfall, co2 og drivhusgasser, fraktutslipp, vann brukt til fremstilling, energi og skog. Akkurat hvor mye mindre fotavtrykket blir ved å velge noe papir fremfor et annet kan man regne seg frem til, blant annet med miljøkalkulatorer for papir. Når vi  har regnet ut hvilket papir vi ønsker å bruke, har vi brukt kalkulatoren tilbudt av Arjowiggins Graphic i Frankrike, som er en tilbyder av papir med miljø i fokus. (Som også er der vårt Svanemerkede trykkeri henter papiret til våre bøker.) Prøv gjerne selv (her)

Om man skulle lure på hvor man kan teste om en fargeleggingsbok eller andre bøker har papir som er bra for miljøet eller ikke, så kan man gå inn på check your paper  Her får man opp detaljert informasjon om papiret, i tillegg til en totalvurdering og en forklaring til hvordan det er blitt testet og målt.

 

Det er mange valg man kan ta for å tilfredsstille fargeleggeren, uavhengig av om papiret er miljøvennlig eller ikke – det kan være slike ting som papirtykkelse for å unngå at farge går igjennom papiret. Men jo tykkere papiret er, desto viktigere er det at det er miljøvennlig. På samme måte som antallet sider er. Antallet bøker man trykker opp er også av interesse, for jo større opplag jo mer impact har man ved sine valg av papir.

Vi jobber for tiden med prosjektet Destination Colouring, som er en serie avanserte fargeleggingsbøker med ulike destinasjoner som tema. Ved siden av å jobbe med de tradisjonelle tingene som design, layout og kommunikasjon – jobber vi iherdig for å hele tiden finne de beste løsningene for miljøet. Vi jobber konstant for å finne den beste kombinasjonen av miljø- og fargeleggingsvennlig papir. Vi jobber med å holde fotavtrykket vårt nede, ved blant annet å trykke lokalt. Å trykke lokalt gir oss også muligheten til å se hvordan forholdene er ved trykkeriet hvor vi trykker. Det er viktig for oss. Vi vet at menneskene som jobber der har det bra, og vi har hele tiden kontroll på hvordan de ligger an miljømessig. All distribusjon gjøres gjennom attføringsbedriften Nordnes Verksteder AS, som også er Miljøfyrtårnsertifisert.

Destination Colouring-bøkene:

Papir:
Cocoon offset, Arjowiggins Graphic, Frankrike.

TS_EN_COCOON_OFFSET_00_ISS_01112015

Papiret sett fra et miljøperpektiv:
By using Cocoon Offset rather than a non-recycled paper, the environmental impact was reduced by : 1,520 kg of landfill, 225 kg CO2 and greenhouse gases, 2,248 km travel in the average European car, 41,740 litres of water, 2,604 kWh of energy, 2,470 kg of wood. Sources : Carbon footprint data evaluated by Labelia Conseil in accordance with the Bilan Carbone® methodology. Calculations are based on a comparison between the recycled paper used versus a virgin fibre paper according to the latest European BREF data (virgin fibre paper) available. Results are obtained according to technical information and subject to modification.

Tallene over er beregnet ut fra førsteopplaget av Destination Colouring Bergen, Destination Colouring Oslo og Destination Colouring Trondheim, på tilsammen 6000 bøker.

Trykkeri og Svanemerking:

Molvik Grafisk, Svanemerket trykkeri, Lisensnr: 2041 0960

Her kan du lese mer om hva det innebærer.

Andre saker