Hovedlogo Kolbrun Retorikk

© 2010-2022, Kolbrun Retorikk AS | Orgnr. 911943123 | Personvernerklæring | Sitemap

En jungel av mat

Detaljer

sep 13, 2018
Elisabet Kolbrun Hansen

Kategorier

Kunde

Folkelig AS

ET PILOTPROSJEKT PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET

I 2015 kom konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt, med idéen om at barn kunne bli «endringsagenter» og påvirke både unge og voksne til å ta bedre matvalg for kroppen og miljøet. Dette innspillet ble senere fulgt opp av helseminister Bent Høie og Gunnhild Stordalen i EAT, før Helsedirektoratet så fikk oppdraget om å vurdere om dette kunne gjennomføres som et nasjonalt kostholdstiltak.

Helsedirektoratet valgte deretter SFO som arena for dette prosjektet. Folkelig fikk deretter oppdraget med å utvikle et pilotprosjekt for å teste ut konseptet, i partnerskap med Opplysningskontoret for frukt og grønt og Høgskulen på Vestlandet – høsten 2017 på 6 utvalgte SFO i 3 kommuner på Vestlandet. Med svært positive resultater fra dette pilotprosjektet skal konseptet nå videreutvikles mot et nasjonalt prosjekt. Første fase innebærer en utrulling til SFO i Hordaland, skoleåret 18/19.

DESIGN

Vi har hatt design- og retorikkarbeidet for dette prosjektet, hvor vi har vært med helt fra navnebrainstorming hvor MATJUNGELENnavnet ble til, design av en hel matjungel, og design av logo, profil, til design av elementer og materiale brukt i Matjungelen-prosjektet. Og alt må henge sammen, vi må hele tiden jobbe rundt hvem som er avsenderen, hvem som er mottakerne, hva som er saken, de konkrete omstendighetene og uttrykksmåten. Alt dette må henge sammen for å oppnå målet om å påvirke både voksne og unge til å ta bedre matvalg for kroppen og miljøet, gjennom å gjøre barn i SFO til endringsagenter.

Andre saker