Hovedlogo Kolbrun Retorikk

© 2010-2022, Kolbrun Retorikk AS | Orgnr. 911943123 | Personvernerklæring | Sitemap

Bærebjelke – merket for BÆREKRAFTIGE BEDRIFTER

Detaljer

mai 11, 2022
Ralph von Minden

Kunde

Bærebjelke SA

SAMFUNNSANSVAR – Hvordan kan næringslivet og vanlige forbrukere gjøre en forskjell

Vi tar et tilbakeblikk til et prosjekt vi jobbet med i perioden 2012 til ca 2016. Her bidro vi med full pakke i forhold til visuell kommunikasjon, samtidig som Elisabet Kolbrun Hansen og Ralph von Minden fra Kolbrun Retorikk også var gründere av prosjektet, sammen med Kristian Nygård.

Merket for Bærebjelke skulle hjelpe private og næringslivet til å ta -og synliggjøre- eget sosialt ansvar gjennom en sertifiseringsordning som premierer handel med arbeidsmarkedsbedrifter og som setter fokus på inkludering av yrkeshemmede i arbeidslivet samt på lokalt samfunnsansvar. Bærebjelke skulle bli Nord-Europas ledende sertifiseringsordning for sosialt ansvar og øke omsetningen for arbeidsmarkedsbedrifter med minst 5 %.

Bærebjelkesertifiseringen skulle være med på å gjøre det enklere å navigere blant bedrifter, varer og tjenester som er sertifisert innenfor samfunnsansvar. Man ville kunne hjelpe bedrifter til å synliggjøre bedriftens CSR* og å leve opp til sitt ønske om CSR.
En samfunnsansvarssertifisering ville kunne  ha bidratt til en konkurransefordel for de sertifiserte bedriftene- OG gjøre det lettere å gjøre innkjøp med tanke på samfunnsansvar. Markedsføringsverdien i bedriftene var og er potensielt meget stor.

Man skulle kunne dra nytte av Bærebjelkesertifisering i forhold til anbudsrunder med krav til sertifiseringer innen miljø- og samfunnsansvar.

EN SERTIFISERINGSORDNING FOR SOSIALT ANSVAR / SAMFUNNS-
ANSVAR

Bærebjelkeordningen var en ide til en sertifiseringsordning for sosialt ansvar med fokus på arbeidslivsinkludering. Ordningen skulle ta utgangspunkt i de ca. 350 vekst- og attføringsbedriftene i Norge og andre tiltak og forutsetninger for et inkluderende arbeidsliv.

Bla gennom vår presentasjonsbrosjyre for enda mer innsikt i hva porsjektet dreide seg om..

Forenklet forretningsmodell

Andre saker